Zrównoważony rozwój

DO CZEGO DĄŻYMY?

Celem Argo jest zbudowanie silnej polityki zrównoważonego rozwoju z dbałością o człowieka, środowisko i pozytywne relacje w biznesie na kolejne lata.

OFERTA ARGO – PRODUKTY I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU DZIAŁANIA OPTYMALIZACYJNE

Argo dąży do ciągłego rozbudowywania swojej oferty o nowe produkty, które powstają z materiałów odnawialnych. Poszukuje produktów o cechach i rozwiązaniach, które wpływają na ochronę środowiska. Zwracamy również uwagę na sposób pakowania produktów przez producentów, niejednokrotnie przekazując im swoje sugestie. W naszej ofercie znajduje się wiele produktów o cechach ekologicznych.

CERTYFIKATY, OZNACZENIA, DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

Produkty
Wszystkie produkty w ofercie spełniają wymagane normy i posiadają właściwe certyfikaty.
CE – deklaracja producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.
RoHs – oznacza produkty zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Unii Europejskiej, wprowadzającą ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i materiałów w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (znanym jako EEE). Celem wprowadzenia dyrektywy jest ograniczenie przenikania z odpadów elektrycznych tych substancji do środowiska.

Opakowania
Na opakowaniach naszych produktów znajdują się oznaczenia ekologiczne informujące o możliwości ich ponownego wykorzystania.
Trzy strzałki ułożone w trójkąt, pokazujące kierunek ruchu wskazówek zegara – oznaczają opakowanie nadające się do recyklingu.
Trzy strzałki ułożone w trójkąt, pokazujące kierunek ruchu wskazówek zegara z liczbą w środku – liczba wskazuje materiał z jakiego wykonane jest opakowanie.
Informacja o segregacja śmieci.

Firma
Argo posiada Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością zgodny z normą PN-ISO 9001:2015
Firma Argo wdrożyła i utrzymujemy System Zarządzania Środowiskowego 14001:2015

ORGANIZACJA DZIAŁAJĄCA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM

Od dłuższego czasu w Argo podejmujemy działania organizacyjne poprawiające sposób oddziaływania firmy na środowisko.

– na dachu biurowca w Gdańsku zainstalowaliśmy mikro instalację fotowoltaiczną 49,7 kWh, która pozwoliła nam już na zmniejszenie emisji CO2 do powietrza o 30 ton, oszczędność spalania węgla o 25 ton oraz ocalić 42 drzewa (te liczby stale rosną!)
– do pakowania produktów wtórnie wykorzystujemy kartony oraz palety dostarczane w dostawach do Argo
– segregujemy odpady na terenie firmy i magazynu
– realizujemy obowiązki wynikające z ustawy, ciążące na wprowadzającym na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opakowania (obowiązek zbierania, odzysku i recyklingu)
– prowadzimy publiczne kampanie edukacyjne, przygotowujemy sprawozdania do urzędów marszałkowskich oraz raportów za korzystanie ze środowiska oraz Kobize
– zainstalowaliśmy oświetlenie led w magazynie z podziałem na strefy magazynowe – wysokie składowanie i antresola
– w centrali zamontowane zostały perlatory w kranach, ograniczające zużycie wody
– ograniczyliśmy zużycie papieru poprzez wprowadzenie faktur i zamówień elektronicznych

LUDZIE SĄ WAŻNI

Argo jako organizacja dąży do zapewnienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym swoich pracowników. Oferujemy komfortowe warunki pracy i staramy się odpowiadać na pozapracowe potrzeby pracowników.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • dofinansowanie pakietów medycznych i sportowych
 • dofinansowanie kart sportowych Multisport Benefit Systems
 • dostęp do programu wsparcia psychologicznego i prawnego
 • dodatkowe środki finansowe na posiłki
 • eventy – niespodzianki – takie jak pyszne lody na zakończenie lata czy pączki na tłusty czwartek
 • bilety na imprezy kulturalne
 • imprezy integracyjne i spotkania świąteczne
 • paczki żywnościowe i bonusy z okazji świąt
 • dodatkowe 2 dni wolne od pracy (Wielki Piątek i Wigilia)
 • nagrody jubileuszowe – mamy pracowników, związanych z firmą od wielu lat
 • ubezpieczenie na życie na korzystnych warunkach
 • dofinansowanie kolonii i obozów wakacyjnych dla dzieci pracowników
 • bezpłatny parking i stojaki na rowery
 • możliwości ciągłego rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach

WSPIERAMY WAŻNE DZIAŁANIA SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE

W 2023 roku wzięliśmy udział w inicjatywie „Szlachetna Paczka” i udało nam się pomóc potrzebującym rodzinom. Dzięki wspólnym wysiłkom w Święta na twarzach potrzebujących zagościł uśmiech.

Przeprowadziliśmy kampanię prospołeczną Niszczymy COVID -19 – przy zakupie niszczarek, klient końcowy mógł wskazać szpital, na który przeznaczano regulaminową kwotę na wsparcie szpitala.

Działania zleceniobiorców na rzecz edukacji ekologicznej w imieniu Argo.
Przeprowadzanie kampanii związanych z edukacją ekologiczną przez firmę Biosystem również dla Argo i potwierdzonych certyfikatem.
W ramach kampanii w roku 2021 zorganizowano m.in.:
1. Projekt edukacyjny „PAN SPRZĄTALSKI” – przeznaczony dla klas 1-3 szkół podstawowych i przedszkoli na temat zasad selektywnego pozbywania się odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.pansprzatalski.pl oraz na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/PanSprzatalski/.
2. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny dla Szkół „Zbieraj Baterie i Telefony!” – przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli z całej Polski. Celem akcji jest zwiększenie świadomości ekologicznej związanej z prawidłowym pozbywaniem się niektórych odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte baterie i telefony. Więcej na temat projektu znajduje się na stronie www.zbierajbaterieitelefony.pl
3. Projekt edukacyjno-informacyjny „Elektrośmieciarka” przeznaczony dla mieszkańców miast Polski Południowej. W ramach akcji odbieramy bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpośrednio z gospodarstw domowych. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.elektrosmieciarka.pl.

INICJATYWY PRACOWNIKÓW

W dziale logistyki mamy wewnętrzną bibliotekę, gdzie możemy wymieniać się książkami.

W marcu na terenie naszej firmy Dział Logistyki zamontował na pobliskich drzewach budki lęgowe dla ptaków. Kibicujemy, aby zapełniały się każdego roku.

Wyjazd integracyjny w przyniósł dodatkową korzyść. Nasz Zarząd sadził drzewa, a do akcji przyłączyli się też inni pracownicy. Jak to mówią przykład idzie z góry. Mamy nadzieję, że drzewa będą rosły w siłę.

Nasze „firmowe” koty mają z nami dobrze, zawsze ktoś je nakarmi, a one odwdzięczają się miłym powitaniem.

Wspólnie organizujemy tematyczne quizy i zabawy dla pracowników z różnych okazji.