ISO 9001

Najważniejszym kryterium, wyznaczającym istnienie firmy ARGO SA jest spełnianie oczekiwań Klientów.

W celu ciągłego podnoszenia satysfakcji naszych partnerów oraz jak najlepszego dostosowania działań firmy do wymagań rynku, w 2005 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością, oparty na wymaganiach normy PN‑EN ISO 9001.

Skuteczność wdrożenia została potwierdzona uzyskaniem przez ARGO S.A. certyfikatu jakości, wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – Polski Rejestr Statków.